Σας αγχώνει η ιδέα ενός χειρουργείου; Προεγχειρητικό άγχος και τρόποι αντιμετώπισης

Η ιδέα ενός χειρουργείου προκαλεί άγχος σε αρκετούς ανθρώπους ανεξάρτητα από τη σπουδαιότητα του, τον βαθμό δυσκολίας ή κινδύνου του. Στους ιατρικούς κύκλους αποκαλείται προεγχειρητικό άγχος και παρακάτω θα αναφερθούμε στους τρόπους αντιμετώπισης.

Γιατί μας δημιουργεί άγχος το χειρουργείο;

Παρά τις αλματώδεις επιστημονικές εξελίξεις η χειρουργική επέμβαση παραμένει για τους ανθρώπους ως μια εξαιρετικά στρεσσογόνος κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ άγχος όχι μόνο για τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Κύρια αίτια είναι ο φόβος του αγνώστου, ο φόβος της αρρώστιας και ο φόβος για τη την έκβαση του χειρουργείου. Ακόμη, σύμφωνα με μελέτες η αναισθησία φαίνεται να προκαλεί άγχος στους ασθενείς, πιθανώς γιατί συνδέεται με την απώλεια ελέγχου και συνείδησης.

Ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα προεγχειρητικού άγχους εμφανίζουν προβλήματα μετά το χειρουργείο.

Ο φόβος και το άγχος που σχετίζονται με τον προεγχειρητικό αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα στην απόφαση πολλών για το εάν θα χειρουργηθούν ή όχι. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή διστάζουν να εμφανιστούν στο παραγραμματισμένο τους χειρουργείο.

Ποιοι αγχώνονται περισσότερο στη σκέψη του χειρουργείου;

Στη σκέψη ενός χειρουργείου αγχώνονται περισσότερο άτομα τα οποία γενικά είναι αγχώδη, έχουν περάσει κατάθλιψη, αντιμετωπίζουν σωματικά προβλήματα και φοβούνται εύκολα.

Σύμφωνα με μελέτες τα παιδιά με χαμηλή κοινωνικότητα τείνουν να είναι πιο αγχωμένα στη σκέψη ενός χειρουργείου. Ακόμη, έχει άρρηκτη σύνδεση και το μητρικό άγχος, οπού η ίδια η μητέρα μεταδίδει στο παιδί της, στη σκέψη του αποχωρισμού. Ακόμη σχετικά με το είδος του χειρουργείου υπάρχει διαφοροποίηση. Οι γυναίκες ασθενείς φοβούνται περισσότερο τα χειρουργεία θώρακος και πολύ λιγότερο τις μεγάλες ορθοπεδικές εγχειρήσεις ή την πλαστική/επανορθωτική επέμβαση.

Ποια τα συμπτώματα του προχειρουργικού άγχους;

Τα συμπτώματα του προχειρουργικού άγχους ποικίλουν ανάλογα το άτομο και τη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο κατά κύριο λόγο όσοι αγχώνονται στην ιδέα της χειρουργικής επέμβασης είναι πιο πιθανό να αυξήσουν την χρήση καπνού και αλκοόλ, μειώνοντας παράλληλα τη σωματικής τους δραστηριότητα. Ακόμη, εμφανίζουν διαταραχές ύπνου και ακολουθούν ανθυγιεινή διατροφή. Κλινικά το άγχος τους εκδηλώνεται με ταχυκαρδίες, αρρυθμίες και εφιδρώσεις.

Τρόποι αντιμετώπισης προχειρουργικού άγχους

Η αντιμετώπιση του ιπροχειρουργικού άγχους είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο τον ασθενή που το βιώνει αλλά και την ιατρική ομάδα και προτίστως τον χειρουργό.

Ο Ορθοπαιδικός – Τραυματολόγος Χάρης Τσίντζος με πολυετή εμπειρία στις χειρουργικές επεμβάσεις συστήνει για την αντιμετώπιση του προχειρουργικού άγχους τους παρακάτω τρόπους:

  • Άμεση επικοινωνία του ιατρού- χειρούργου με τον ασθενή
  • Η ενθάρρυνση της έκφρασης των απόψεων, ανησυχιών και προσδοκιών του ασθενούς
  • Λεπτομερή ενημέρωση του ασθενή για το χειρουργείο και τις διαδικασίες αυτού
  • Θετική ενθάρρυνση
  • Εξασφάλιση του ορθού αποτελέσματος
  • Επαρκή εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, όχι μόνο όσον αφορά τη σωματική φροντίδα αλλά και την ψυχολογική φροντίδα

Η Προεγχειρητική ενημέρωση μειώνει το άγχος των χειρουργικών ασθενών και βοηθάει στην ομαλή έκβαση της συνολικής διαδικασίας. Εάν, λοιπόν σας αγχώνει η ιδέα ενός χειρουργείου Oρθοπαιδικής φύσεως, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Χάρη Τσίντζο για ραντεβού.