Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου αφορά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν σε περίπτωση αποτυχίας αρθροπλαστικής ισχίου, ώστε να ανακουφιστεί ο ασθενής από τον πόνο και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του.

Σε τι οφείλεται η αποτυχία της πρώτης αρθροπλαστικής επέμβασης ισχίου;

Η αποτυχία αρθροπλαστικής επέμβασης στο ισχίο έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να συμβεί. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει με το πέρας των χρόνων χαλάρωση των εμφυτευμάτων που έχουν τοποθετηθεί. Η χαλάρωση μπορεί να επέλθει και λόγω λοίμωξης και λαθών κατά το πρώτο χειρουργείο, γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξουμε από την αρχή κατάλληλο και έμπειρο ορθοπαιδικό, μειώνοντας έτσι την ανάγκη αναθεώρησης.

Πως πραγματοποιείται η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου;

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειρουργείο που απαιτεί άριστες συνθήκες αντιζηλίας και αποστείρωσης και φυσικά εξειδικευμένο προσωπικό με επικεφαλή έμπειρο ορθοπαιδικό. Λόγω της φύσεως και των απαιτήσεων του χειρουργείου είναι απαραίτητο να γίνουν πρώτα κάποιες εξετάσεις όπως :

  • Ακτινολογικές προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά ο βαθμός χαλάρωσης της πρόθεσης και το μέγεθος της φθοράς που έχει υποστεί το οστό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέσα για την αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου.
  • Αίματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει λοίμωξη. Η ύπαρξη λοίμωξης απαιτεί άμεσες ενέργειες αποκατάστασεις.

Το χειρουργείο αναθεώρησης αρθροπλαστικής ισχίου πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ή με επισκληρίδιο (αναισθητοποίηση του κάτω μέρους του σώματος με ένεση στην πλάτη). Η διάρκειά του χειρουργείου κυμαίνεται από 2 έως 4 ώρες, καθώς είναι μια επέμβαση πιο πολύπλοκη επέμβαση συγκριτικά με την αρχική ολική αρθροπλαστική. Η τομή που πραγματοποιείται από τον χειρουργό είναι ίδιο μέγεθος με την προηγούμενη ή μεγαλύτερη για ακόμα καλύτερη οπτική. Αφού γίνει διάνοιξη, η περιοχή καθαρίζεται και ακολουθείται διαφορετική πορεία ανάλογα με την αιτία του προβλήματος.

Σε περίπτωση λοιπόν λοίμωξης, αφαιρούνται όλες οι περιοχές που έχουν προσβληθεί από το μικρόβιο. Αμέσως μετά, προετοιμάζεται το μηριαίο και η κοτύλη για την τοποθέτηση της νέας πρόθεσης.

Σε περίπτωση χαλάρωσης της πρόθεσης αντικαθίσταται το σύνολο της πρόθεσης ή μόνο ένα τμήμα της.

Μετά το χειρουργείο απαιτείται νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο για 5 με 10 ημέρες. Ο πόνος εξαλείφεται και σε περιπτώσεις όπου αυτοί παραμείνουν, δεν είναι έντονοι και δεν εμποδίζουν τους ασθενείς στις δραστηριότητές τους και γίνεται χορήγηση αναλγητικών.