Παθήσεις Άκρας Χείρας

Οι παθήσεις άκρας χείρας αφορούν παθήσεις που εμφανίζονται στη περιοχή του χεριού και πιο συγκεκριμένα στο καρπό, στα δάχτυλα του χεριού και τη παλάμη. Παρακάτω θα αναπτυχθούν παθήσεις της άκρας χείρας όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και η νόσος του εκτινασσόμενου δάκτυλου.

1. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μία κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αυξημένη πίεση σε ένα νεύρο που διασχίζει την πρόσθια επιφάνεια του καρπού (μέσο νεύρο).

Το νεύρο αυτό βρίσκεται σε έναν σωλήνα, μαζί με τους τένοντες που κάμπτουν τα δάκτυλα του χεριού.

Εάν αυτός ο σωλήνας δεχτεί εξωτερική πίεση, ή εάν ο χώρος του σωλήνα μειωθεί από διάφορα αίτια, ασκείται αυξημένη πίεση στο νεύρο, που συνήθως έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο ή τις αιμωδίες (μουδιάσματα) στον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο δάκτυλο του χεριού.

Τα συμπτώματα αυτά συνήθως γίνονται χειρότερα κατά τη νύχτα.

Που οφείλεται το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι περισσότερο συνηθισμένο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες και σχετίζεται μερικές φορές με:

  • Αρθρίτιδα
  • Εγκυμοσύνη
  • Κατάγματα του καρπού
  • Διαβήτη
  • Προβλήματα με το θυρεοειδή αδένα

Ωστόσο, για τους περισσότερους ασθενείς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία.

Συντηρητική θεραπεία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα

Η συντηρητική θεραπεία εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του συνδρόμου. Περιλαμβάνει τη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων από το στόμα, τη χρήση ναρθήκων νυκτός όπου ακινητοποιούν την πηχεοκαρπική άρθρωση και την έγχυση της κορτιζόνης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.

Επίσης, ιδιαίτερη ανακούφιση μπορεί να προσφέρουν και τα φυσιοθεραπευτικά μέσα, όπως η χρήση των υπερήχων με αντιφλεγμονώδη αλοιφή και η κινησιοθεραπεία.

Η φιλοσοφία της συντηρητικής αγωγής είναι να καταστείλει την φλεγμονή στον καρπιαίο σωλήνα και να προληφθεί έτσι η δημιουργία του ουλώδους ιστού όπου προκαλεί την πάχυνση του εγκάρσιου καρπιαίου συνδέσμου.

Η συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζεται για διάστημα 6 εβδομάδων και κατόπιν να επανεξετάζεται ο ασθενής. Εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρής μορφής ή τα προηγούμενα θεραπευτικά μέσα αποτύχουν, τότε ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία.

Χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα

Η χειρουργική επέμβαση (ανοικτή μέθοδος) γίνεται σε συνθήκες χειρουργείου και υπό τοπική αναισθησία ή με ενδοφλέβια τοπική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση. Η συνήθης διάρκεια είναι 15-30 λεπτά περίπου.

Κατά την εγχείρηση γίνεται μία τομή περίπου 3 εκ. στην παλάμη του χεριού κοντά στην περιοχή του καρπού, η οποία συνεχίζεται σε βάθος, μέχρι να κοπεί ο εγκάρσιος σύνδεσμος ο οποίος αποτελεί την οροφή του καρπιαίου σωλήνα και ασκεί πίεση στο μέσο νεύρο. Η διατομή αυτού του συνδέσμου συνεπάγεται την άρση της πίεσης στο νεύρο. Στο τέλος της επέμβασης γίνεται σύγκλειση του τραύματος με 3-4 ράμματα.

Η ενδοσκοπική μέθοδος αποτελεί μια εναλλακτική λύση η οποία κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Απαιτεί εξειδίκευση από τον χειρουργό και άρτιο χειρουργικό εξοπλισμό. Έχει το πλεονέκτημα ότι δεν ανοίγεται το δέρμα της παλάμης ακριβώς απάνω από τον εγκάρσιο καρπιαίο σύνδεσμο και έτσι ο ασθενής έχει μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης μετεγχειρητικού πόνου σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο.

Τα μειονεκτήματα είναι το αυξημένο ποσοστό επιπλοκών σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο, όπως ο τραυματισμός του μέσου νεύρου ή των γειτονικών καμπτήρων τενόντων, καθώς και η ελλιπής διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού.

Μετεγχειρητική περίοδος

Μετά την επέμβαση ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής την ίδια μέρα, ενώ φέρει στο χέρι επίδεσμο/νάρθηκα και ανάρτηση. Η αφαίρεση ραμμάτων γίνεται σε 10 ημέρες περίπου. Είναι σημαντικό από την ημέρα του χειρουργείου ο ασθενής να κάνει συνεχώς κινήσεις στα δάκτυλα προκειμένου να μειωθεί το μετεγχειρητικό οίδημα.

Αποτελέσματα

Έχει παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (περίπου στο 75% των περιπτώσεων) τα συμπτώματα υποχωρούν πολύ γρήγορα μετεγχειρητικά. Σε μικρό ποσοστό ασθενών αυτά υποχωρούν μέσα σε έξι το πολύ μήνες.

2. Νόσος του εκτινασσόμενου δάκτυλου (Τrigger Finger)

Η νόσος του εκτινασσόμενου δαχτύλου είναι μια πάθηση κατά την οποία ο ασθενής αναφέρει ότι ένα από τα δάκτυλά του κλείνει, αλλά δεν ανοίγει εύκολα ή ανοίγει και συναντά δυσκολία κατά την κάμψη.

Νόσος του εκτινασσόμενου δάκτυλου (Τrigger Finger)

Πολλές φορές κατά το άνοιγμα του δακτύλου υπάρχει μια μικρή αναπήδηση. Ο ασθενής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δάκτυλό του “κλείνει και δεν ανοίγει” ή “ανοίγει και δεν κλείνει” ή σε ηπιότερες περιπτώσεις συναντά δυσκολία κατά την κάμψη ή την έκταση του δακτύλου. Ο ασθενής αισθάνεται να εκτινάσσεται το δάκτυλό του σαν να απελευθερώνεται από ένα εμπόδιο (εκτινασσόμενος δάκτυλος – δάκτυλο σκανδάλης trigger finger).

Που οφείλεται o εκτινασσόμενος δάκτυλος

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου σχετίζεται με τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων, που δημιουργεί πάχυνση στο έλυτρό τους αντίστοιχα προς το σημείο της πρώτης τροχαλίας στην παλάμη.

Η κατάσταση αυτή αφορά συχνότερα γυναίκες μέσης ηλικίας αλλά εμφανίζεται και στους άνδρες.

Εξελίσσεται βραδέως, προκαλώντας ήπιο πόνο και όταν τα στενωτικά φαινόμενα γίνουν πλέον έντονα, η έκταση του δακτύλου γίνεται μόνο με παθητική κίνηση.

Θεραπεία της νόσου τους εκτινασσόμενου δακτύλου

Στα αρχικά στάδια της νόσου του εκτινασσόμενου δακτύλου η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική και να δοκιμαστούν ενέσεις κορτιζόνης στην περιοχή της βλάβης με αυξημένα ποσοστά υποτροπών.

Ωστόσο, για την οριστική αντιμετώπιση προτείνεται η χειρουργική αποκατάσταση.

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Η χειρουργική τομή είναι προκαθορισμένη για κάθε δάκτυλο (κατά μήκος χειρομαντικών γραμμών), έχει συνήθως 1-2 cm μήκος και απελευθερώνεται η κίνηση των τενόντων του δακτύλου που πάσχει με τη διάνοιξη της Α2 τροχαλίας (pulley).

Μετεγχειρητική περίοδος

Μετά την επέμβαση ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής την ίδια μέρα του με έναν μικρό επίδεσμο στο χέρι, ενώ οι κινήσεις και η άσκηση του χεριού ξεκινάνε αμέσως μετά το χειρουργείο. Η αφαίρεση ραμμάτων γίνεται σε 10 ημέρες περίπου.

Αποτελέσματα

Η ανακούφιση από τα συμπτώματα είναι άμεση και ο χρόνος ανάρρωσης εξαιρετικά μικρός!