Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (THR)

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου (ολική αντικατάσταση ισχίου ή THR) είναι μια ορθοπαιδική επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται η άρθρωση του ισχίου με ένα εμφύτευμα ή “πρόθεση”, προκειμένου να ανακουφίσει τον πάσχοντα από τον πόνο, να αυξήσει την κινητικότητα της άρθρωσης και να επιστρέψει ο ασθενής το συντομότερο στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η συμβατική χειρουργική προσέγγιση στην ολική αρθροπλαστική ισχίου πραγματοποιείται με μια ενιαία, μεγάλη τομή προκειμένου ο χειρουργός να αποκτήσει πρόσβαση στην άρθρωση του ισχίου. Μέσω της τομής αυτής, το κατεστραμμένο οστό κόβεται και αφαιρείται, μαζί με κάποιους μαλακούς ιστούς και στην συνέχεια γίνεται η ανατομική αντικατάστασή του.

Μια παραλλαγή αυτής της προσέγγισης είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία στην οποία χρησιμοποιούνται μια ή δύο μικρές τομές. Ο στόχος της μεθόδου αυτής είναι να μειώσει τον πόνο και τον χρόνο αποθεραπείας του ασθενούς, δεδομένου ότι τραυματίζονται λιγότεροι μύες γύρω από το ισχίο.

Αντίθετα με την συμβατική ολική αντικατάσταση ισχίου, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός σας θα συζητήσει τις διάφορες χειρουργικές επιλογές μαζί σας.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με την συμβατική χειρουργική προσέγγιση

Ανοίγεται μια τομή 25 – 30 εκατοστών στην πλευρά του ισχίου. Οι μύες χωρίζονται ή αποσπώνται από το ισχίο, ώστε ο χειρουργός να έχει πλήρη πρόσβαση στο ισχίο

 • Η κατεστραμμένη μηριαία κεφαλή αφαιρείται και αντικαθίσταται με ένα μεταλλικό στέλεχος το οποίο τοποθετείται μέσα στο κοίλο κέντρο του μηρού. Στην συνέχεια τοποθετείται στο άνω τμήμα του στελέχους, μια μεταλλική ή κεραμική μπάλα. Αυτή η μπάλα αντικαθιστά την κατεστραμμένη μηριαία κεφαλή που αφαιρέθηκε
 • H κατεστραμμένη επιφάνεια του χόνδρου της υποδοχής (κοτύλη) απομακρύνεται και αντικαθίσταται με μια μεταλλική υποδοχή, η οποία βιδώνεται προκειμένου να παραμείνει στην θέση της
 • Ένα πλαστικό ή κεραμικό διαχωριστικό παρεμβάλλεται μεταξύ της νέας μπάλας και της υποδοχής προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομαλή επιφάνεια ολίσθησης

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας

Στην ελάχιστα επεμβατική ολική αντικατάσταση ισχίου, η χειρουργική διαδικασία είναι παρόμοια με την συμβατική, με την διαφορά ότι υπάρχει λιγότερη κοπή των μαλακών ιστών που περιβάλλουν το ισχίο. Τα τεχνητά εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την συμβατική αντικατάσταση ισχίου. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα χειρουργικά εργαλεία για την προετοιμασία της υποδοχής και του μηριαίου οστού καθώς και την ορθή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Τσίντζος - Αντικατάσταση Ισχίου

Τσίντζος - Αντικατάσταση Ισχίου

Τσίντζος - Αντικατάσταση Ισχίου

Ελάχιστα επεμβατική ολική αντικατάσταση ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μία ή δύο μικρές τομές. Μικρότερες τομές επιτρέπουν λιγότερες διαταραχές ιστού.

 • Χειρουργική επέμβαση με μονή τομή: Σε αυτό το είδος της ελάχιστα επεμβατικής αντικατάστασης ισχίου, ο χειρουργός κάνει μία μόνο τομή 7,5 -10 εκατοστών. Το μήκος της τομής εξαρτάται από την σωματική διάπλαση του ασθενούς και τη δυσκολία της διαδικασίας. Η τομή συνήθως πραγματοποιείται από την εξωτερική πλευρά του ισχίου. Οι μύες και οι τένοντες διαχωρίζονται ή απομακρύνονται από το ισχίο, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό, τι στην συμβατική χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου. Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ο χειρουργός τους επαναφέρει στην θέση τους. Η διαδικασία αυτή βοηθά την επούλωση και την πρόληψη εξάρθρωσης του ισχίου.
 • Χειρουργική επέμβαση με διπλή τομή: Σε αυτό το είδος της ελάχιστα επεμβατικής αντικατάστασης ισχίου, ο χειρουργός πραγματοποιεί μια τομή 5 – 7,5 εκατοστών πάνω από την βουβωνική χώρα για την τοποθέτηση της υποδοχής και μια τομή 2,5 – 5 εκατοστών πάνω από το γλουτό για την τοποθέτηση του μηριαίου στελέχους. Η διενέργεια της ελάχιστα επεμβατικής ολικής αντικατάστασης ισχίου με διπλή τομή, μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, από την αντίστοιχη συμβατική χειρουργική επέμβαση.

Πλεονεκτήματα της Αρθροπλαστικής Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας

Η Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας μπορεί να έχει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές:

 • Μικρή τομή δέρματος χωρίς επίπονες διατομές μυών (όπως γίνεται στις συμβατικές τεχνικές)
 • Αποφυγή χωλότητας μετεγχειρητικά. Η προστασία μυών και νεύρων με αυτή την τεχνική επιτρέπει στον ασθενή να βαδίζει χωρίς να κουτσαίνει
 • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ελάχιστος κίνδυνος εξαρθρήματος ισχίου μετεγχειρητικά
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη αποκατάσταση. Η βάδιση του ασθενούς μπορεί να ξεκινήσει την ίδια μέρα με το χειρουργείο ενώ η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτατη. Υπάρχουν ασθενείς που είναι σε θέση να οδηγούν ξανά 8-10 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Συνηθέστερες αιτίες για τις οποίες πραγματοποιείται ολική αρθροπλαστική του ισχίου

Η αρθροπλαστική πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου. Οι συνηθέστερες αιτίες αρθρίτιδας του ισχίου είναι οι παρακάτω:

 • Οστεοαρθρίτιδα, πρωτοπαθής, δευτεροπαθής και συγγενής
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα
 • Άσηπτη νέκρωση
 • Όγκοι

Υποψήφιοι για την ελάχιστα επεμβατική ολική αντικατάσταση ισχίου

Η ολική αντικατάσταση ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας, δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς.

Ο ορθοπαιδικός σας θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θα εξετάσει διάφορους παράγοντες πριν από τον καθορισμό του εάν η διαδικασία αυτή είναι μια επιλογή για σας.

Σε γενικές γραμμές, οι υποψήφιοι για αυτή την τεχνική είναι οι νεότεροι, λεπτότεροι, πιο υγιείς και πιο πρόθυμοι ασθενείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκατάστασης, σε σύγκριση με τους ασθενείς που υποβάλλονται στην συμβατική χειρουργική επέμβαση.

Η ελάχιστα επεμβατική ολική αντικατάσταση ισχίου είναι λιγότερο κατάλληλη για ασθενείς που έχουν σημαντική παραμόρφωση της άρθρωσης του ισχίου, που είναι πολύ μυώδεις, που είναι υπέρβαροι, ή που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις ισχίου.