Αθλητικές Κακώσεις

Οι αθλητικές κακώσεις είναι τραυματισμοί που προκαλούνται κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι τραυματισμοί αυτοί αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα και είναι ελαφριάς μορφής και σίγουρα λιγότερο σοβαροί από αυτούς που παρατηρούνται σε άλλες δραστηριότητες, όπως η οδήγηση (τροχαία ατυχήματα) και η εργασία (εργατικά ατυχήματα).

Οι αθλητικές κακώσεις, δεν διαφέρουν από εκείνες που μπορεί να συμβούν στην καθημερινή μας ζωή. Η ιδιαιτερότητα τους έγκειται στο γεγονός πως οι αθλητές αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα πληθυσμού με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προσδοκίες από τους υπόλοιπους.

Οι πιο συνηθισμένες αθλητικές κακώσεις είναι οι κακώσεις μηνίσκου, οι ρήξεις συνδέσμων, οι θλάσεις, τα διαστρέμματα και οι τενοντίτιδες.

ΚΑΚΩΣΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δυο ημισεληνοειδή ινοχόνδρινα τμήματα, ο έσω και ο έξω μηνίσκος. Η κάκωση ενός από τους μηνίσκους μπορεί να γίνει από βίαιη στροφική κίνηση ή να δημιουργηθεί προοδευτικά από επανειλημμένες μικροκακώσεις…

ΡΗΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Οι σύνδεσμοι είναι δυνατές ελαστικές κατασκευές που συγκρατούν τα οστά μεταξύ τους, προσφέροντας δύναμη και σταθερότητα στις αρθρώσεις. Στην άρθρωση του γόνατος υπάρχουν τέσσερις σύνδεσμοι, που ενώνουν το μηριαίο οστό με την κνήμη…

ΘΛΑΣΗ ΜΥΩΝ

Οι θλάσεις των μυϊκών ιστών αποτελούν τον πλέον συνηθισμένο τραυματισμό σε άτομα που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες. Θλάση είναι η ρήξη των μυϊκών ινών που προκαλείται είτε από υπερβολικά έντονη σύσπαση, υπερβολική διάταση είτε από άμεση πλήξη του μυ από κάποιο εξωτερικό παράγοντα…

ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ

Οι σύνδεσμοι είναι ινώδεις ταινίες που ενώνουν τα οστά για να σχηματίσουν τις αρθρώσεις. Είναι ελαστικοί και σκληροί και είναι αυτοί που καθορίζουν την κίνηση που κάνει μια άρθρωση. Ρήξη συνδέσμου ή διάστρεμμα προκαλείται στις περιπτώσεις που οι σύνδεσμοι σκιστούν μετά από τέντωμα, εν μέρει ή και ολοκληρωτικά…

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ

Οι τένοντες είναι ταινίες ινώδους ιστού που συνδέουν τους μύες με τα οστά. Με τον όρο τενοντίτιδα ορίζεται η φλεγμονή που εκδηλώνεται σε μια από αυτές τις δομές…