Κάταγμα Ψευδάρθρωση Σκαφοειδούς

Το κάταγμα σκαφοειδούς εμφανίζεται στη περιοχή του χεριού. Η συχνότητα του κατάγματος σκαφοειδούς είναι σημαντική καθώς το ποσοστό ξεπερνά το 70% ενώ τα υπόλοιπα κατάγματα ανέρχονται στο 2%.

Τι είναι το σκαφοειδές

Το σκαφοειδές είναι ένα από τα 8 οστάρια του καρπού και βρίσκονται σε δύο στίχους: τον εγγύς και των άπω. Βρίσκεται στη βάση του αντίχειρα και ανήκει στη σειρά οστών προς το αντιβράχιο. Ο σκοπός του είναι να ενώνει τους δύο στίχους και επιπρόσθετα να σταθεροποιεί τον καρπό.

Μία μαλακή αλλά ανθεκτική επιφάνεια καλύπτει το σκαφοειδές (ο χόνδρος). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εντυπωσιακή ευλυγισία αλλά και σταθερότητα της πηχεοκαρπικής άρθρωσης.

Πως ορίζεται το κάταγμα σκαφοειδούς

Όπως είναι λογικό, όπως τα υπόλοιπα ανθρώπινα οστά, δύνανται να υποστούν κάταγμα μετά από πτώση. Το κάταγμα σκαφοειδούς είναι ακόλουθο άσκησης υπέρμετρης πίεσης ή βίας στο δεύτερο μετακάρπιο. Αφού μεταδοθεί στο τραπεζοειδές οστό ακολούθως επηρεάζει το σκαφοειδές.

Αίτια που ευθύνονται για το κάταγμα σκαφοειδούς

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγμάτων είναι αποκύημα της πτώσης σε τεντωμένο χέρι, με τον καρπό να βρίσκεται σε υπερέκταση και κερκιδική κλίση. Πολύ συχνά προκαλείται από πτώση εξ’ ιδίου ύψους αλλά ένα σύνηθες αίτιο αποτελούν τα αθλήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κατά κύριο λόγο το κάταγμα σκαφοειδούς είναι πιο σύνηθες σε ηλικίες 10-70 ετών και σε μεγαλύτερο ποσοστό σε άνδρες.

Τι καλείται Ψευδάρθρωση σκαφοειδούς

Τα κατάγματα σκαφοειδούς παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά μη πωρώσεως: δηλαδή δυσκολεύονται να κολλήσουν. Η μη πώρωση του κατάγματος ονομάζεται ψευδάρθρωση. Ο όρος αναφέρεται στη δημιουργία μία ψεύτικης άρθρωσης στην περιοχή του κατάγματος. Οι λόγοι που οδηγούν στην παθολογία αυτή ποικίλουν. Συνήθως δημιουργείται όταν το τραύμα δε διαγιγνώσκεται και εν συνέχεια δε θεραπεύεται με τον κατάλληλο τρόπο. Ένα μικρότερο ποσοστό, οφείλεται σε ανεπαρκή αιμάτωση των οστικών τεμαχίων και στη βαρύτητα των συνοδών κακώσεων.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν ένα κάταγμα ψευδάρθρωσης του σκαφοειδούς μπορεί να αργήσουν να γίνουν φανερά. Τα κυριότερα εκ των συμπτωμάτων είναι:

  • Υπάρχει αποδιοργάνωση του καρπού που οφείλεται στα θραύσματα του οστού.
  • Τα θραύσματα αυτά στη συνέχεια δημιουργούν τριβές κατά την κίνηση του χεριού.
  • Η τριβή αυτή καταστρέφει το οστό.
  • Ως εκ τούτου καθυστερεί ακολούθως και η πώρωσή του -δημιουργία ψευδάρθρωσης.
  • Πόνος και δυσκολία στην κίνηση στον καρπό
  • Στην περίπτωση παλαιότητας ενός κατάγματος είναι πιθανό να δημιουργηθεί ακόμη και αρθρίτιδα -αν έχει υποστεί φθορά το οστό.

Διάγνωση κατάγματος σκαφοειδούς

Ο πόνος και το οίδημα στην κερκιδική πλευρά της πηχεοκαρπικής, κοντά στον αντίχειρα, είναι τα πρώτα έκδηλα σημάδια κατάγματος. Για τη διάγνωση του κατάγματος της ψευδάρθρωσης του σκαφοειδούς συνίσταται η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό. Είναι αναγκαίο να γίνει μία διερεύνηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς.

Ωστόσο το σκαφοειδές οστό παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τη διάγνωση και τη θεραπεία του κατάγματος. Το κάταγμα στο σκαφοειδές οστό διαταράσσει την αιμάτωση του κεντρικού τμήματος του. Επίσης, ο χόνδρος στην επιφάνεια του οστού καθιστά δύσκολη την πώρωση του οστού.

Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων:

  • Ακτινογραφία (ακτίνες Χ): Επιλέγεται για τον καθορισμό του βαθμού επούλωσης του κατάγματος και της παλαιότητάς του.
  • Αρθρογράφημα: Στην οποία είναι εφικτή η μελέτη των μαλακών δομών προκειμένου να εξετασθούν και οι σύνδεσμοι.
  • Αξονική τομογραφία: Σε συνδυασμό με το αρθρογράφημα απεικονίζεται σαφέστερα η άρθρωση καθώς και η έκταση φθοράς των μικρών οστών (αρθρίτιδα).
  • Μαγνητική τομογραφία (M.R.I): Η εξέταση αυτή δίνει περισσότερες πληροφορίες για το εσωτερικό των οστών, τις μαλακές δομές αλλά και το βαθμό αιμάτωσης των του σκαφοειδούς.

Θεραπεία κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς

Η θεραπεία του κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς είναι απαραίτητη εφόσον το κάταγμα του σκαφοειδούς θα προκαλέσει φθορά και αστάθεια στον καρπό. Η τριβή ανάμεσα στα μικρά οστά θα φθείρει τον χόνδρο και μακροπρόθεσμα εκδηλώνεται αρθρίτιδα που οδηγεί σε πλήρη επιδείνωση του καρπού.

Συντηρητική θεραπεία κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς

Στα πρώιμα στάδια της πάθησης του κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς, τοποθετείται γύψος ώστε να επέλθει ακινητοποίηση του αντίχειρα. Συνήθως τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Επιπλέον δεν υπάρχουν φάρμακα για την πώρωση ενός κατάγματος.

Χειρουργική θεραπεία κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση (ανακατασκευή) του κατάγματος, με ειδικό κοχλία (βίδα), που προκαλεί συμπίεση και σταθεροποίηση του κατάγματος.

Η χειρουργική θεραπεία του κατάγματος ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδος θεραπείας στις κακώσεις του σκαφοειδούς.

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με γενική είτε με τοπική αναισθησία. Κατά τις κλειστές διαδερμικές τεχνικές οστεοσύνθεσης, θα σταθεροποιήσει το σκαφοειδές και θα αυξήσει κατά πολύ τα ποσοστά πώρωσης του κατάγματος. Το πλεονέκτημά της έγκειται στην αποφυγή ανοίγματος της άρθρωσης προκειμένου να μην αφαιρεθεί η αιμάτωση του φθαρμένου σκαφοειδούς. Έτσι αποκαθίσταται το κάταγμα και προλαμβάνονται επιπλοκές καταστροφικές για την άρθρωση.