Πρόσκρουση Ισχίου

Ο σύγχρονος τρόπος χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς, με ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο για την προσωπική μας φροντίδα και την αποκατάσταση της υγείας μας όταν είναι αναγκαίο.

Σε συνδυασμό με την υπερκόπωση από τις πολλές ώρες εργασίας, την καθιστική ζωή, την λάθος στάση σώματος και την εξαντλητική γυμναστική έχουν ως αποτέλεσμα φθορές και κακώσεις στον οργανισμό όπως την δημιουργία φθορών στην άρθρωση του ισχίου με την κοτύλη, γνωστό ως πρόσκρουση ισχίου ή αλλιώς σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Πως περιγράφεται η πρόσκρουση ισχίου

Η πρόσκρουση ισχίου περιγράφεται από την κατάσταση κατά την οποία το μηριαίο οστό δεν εφαρμόζει σωστά στην υποδοχή της κοτύλης, με αποτέλεσμα την δυσκολία στη κίνηση αλλά και την σταδιακή φθορά και τραυματισμό των χόνδρων με το πέρασμα του χρόνου.

Ανατομικά, το ισχίο αποτελείται από την μηριαία κεφαλή, το ανώτερο άκρο του μηριαίου οστού, που σχηματίζει μία μπάλα η οποία «κουμπώνει» στην υποδοχή της κοτύλης. Στην των οστών υπάρχει ένας λεπτός και ανθεκτικός ιστός, ο οποίος ονομάζεται αρθρικός χόνδρος. Ο αρθρικός χόνδρος βοηθά τα οστά να γλιστρούν εύκολα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της κίνησης. Αντίστοιχα, η κοτύλη περιβάλλεται από έναν χόνδρο σε σχήμα δακτυλίου που ονομάζεται επιχείλιος χόνδρος. Ο επιχείλιος χόνδρος, δημιουργεί ένα σφιχτό σφράγισμα και εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην άρθρωση κατά την κίνηση.

Τύποι πρόσκρουσης ισχίου

Η πρόσκρουση ισχίου κατηγοριοποιείται στους παρακάτω τύπους ανάλογο με το οστό το οποίο έχει βλάβη:

  • Cam: αρθρικό χόνδρο της κοτύλης κατά την κάμψη του ισχίου. Η πρόσκρουση δημιουργεί αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου, ωστόσο ο επιχείλιος χόνδρος παραμένει σχεδόν ανεπηρέαστος.
  • Pincer: το πρόβλημα εντοπίζεται στον επιχείλιο χόνδρο κατά την κάμψη του ισχίου. Ως αποτέλεσμα, αρχικά έχουμε την αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου, έπειτα την πλήρη καταστροφή του επιχειλίου χόνδρου και τέλος την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου.
  • Μεικτός: το πρόβλημα εντοπίζεται και στους δύο χόνδρους (επιχείλιος και αρθρικός) που έρχονται σε πρόσκρουση κατά την κάμψη του ισχίου

Η αίσθηση πόνου είναι κοινή σε όλους τους τύπους όταν το άτομο βρίσκεται σε καθιστική θέση και όταν στο ισχίο πραγματοποιούνται στροφικές κινήσεις.

Πως γίνεται η διάγνωση πρόσκρουσης ισχίου;

Η διάγνωση πρόσκρουσης ισχίου γίνεται από έμπειρο Ορθοπαιδικό. Κατά την επίσκεψη σας, ο Ορθοπαιδικός θα σας ζητήσει το ιστορικό σας και θα προχωρήσει στην κλινική εξέταση. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει κάποιες διερευνητικές κινήσεις που κάνει ο Ορθοπαιδικός για να διαπιστωθεί ο πόνος. Σύμφωνα με τα ευρύματα της κλινικής εξέτασης και για περισσότερη ανάλυση θα γίνει ακτινολογικός έλεγχος. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η µορφολογία του µηριαίου και της κοτύλης καθώς και η παρουσία αρθρίτιδας. Με την µαγνητική τοµογραφία διαπιστώνεται η υποψία για ρήξη του επιχείλιου χόνδρου ή βλάβη στις αρθρικές επιφάνειες.

Θεραπεία για την πρόσκρουση ισχίου

Σε αρχικό στάδιο, η θεραπεία για την πρόσκρουση ισχίου μπορεί να είναι συντηρητική απαιτώντας την τροποποίηση των δραστηριοτήτων και την αποχή από αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες καταπονούν το ισχίο. Η συντηρητική θεραπεία δεν θα αποκαταστήσει την ανατομική βλάβη, απλώς θα περιορίσει τον πόνο.

Η οριστική αντιμετώπιση γίνεται μέσω της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας.

Κύριος σκοπός της χειρουργικής επέµβασης είναι η διόρθωση ή η αφαίρεση της οστικής βλάβης και η επιδιόρθωση της ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται (πχ ρήξη του επιχείλιου χόνδρου ή απώλεια του αρθρικού χόνδρου).

Επικοινωνήστε άμεσα με τον έμπειρο Ορθοπαιδικό Χειρουργό – Τραυματολόγο Χάρη Τσίντζο για την άμεση και ορθή διάγνωση της πρόσκρουσης ισχίου και τη κατάλληλη και οριστική αντιμετώπιση της.