Διάστρεμμα Αστραγάλου

Το διάστρεμμα αστραγάλου ή αλλιώς διάστρεμμα ποδοκνημικής αποτελεί μια από τις συχνότερες αθλητικές κακώσεις. Παρακάτω θα αναφερθούν τα κύρια αίτια και συμπτώματα του διαστρέμματος αστραγάλου καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης.

Τι είναι το Διάστρεμμα Αστραγάλου

Το διάστρεμμα αστραγάλου (ποδοκνημικής) το αντιλαμβανόμαστε ως «γύρισμα του αστραγάλου». Αυτό μπορεί να συμβεί περπατώντας σε ανώμαλο έδαφος, κατά την προσγείωση μετά από ένα άλμα και σε γυναίκες εάν παραπατήσουν με ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ανάλογα με τη δύναμη της κάκωσης, μπορεί να τραυματιστεί ένας, δύο ή περισσότεροι σύνδεσμοι οι οποίοι μπορεί απλά να διαταθούν έως να υποστούν πλήρη ρήξη.

Συνεπώς τα διαστρέμματα αστραγάλου ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό της κάκωσης σε:

  • 1ου βαθμού: απλή διάταση του συνδέσμου, δεν δημιουργεί αστάθεια και προκαλείται τοπικό οίδημα
  • 2ου βαθμού: μερική ρήξη των ινών του, δημιουργεί μικρή αστάθεια, γι αυτό ο ασθενής χρησιμοποιεί πατερίτσες. Σ αυτή τη περίπτωση το οίδημα είναι τοπικό.
  • 3ου βαθμού: πλήρης ρήξη του συνδέσμου που μπορεί να προκαλέσει πλήρη αστάθεια κάνοντας τη χρήση της πατερίτσα επιτακτική ανάγκη. Το οίδημα είναι έντονο και διάσπαρτο σε όλη την ποδοκνημική περιοχή.

Ποια είναι τα συμπτώματα του διαστρέμματος αστραγάλου

Τα συμπτώματα του διαστρέμματος αστραγάλου είναι ο πόνος και η εμφάνιση οιδήματος. Ακόμη, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω ο ασθενής ανάλογα με το βαθμό κάκωσης εμφανίζει δυσκολία στη κίνηση και γενικότερη αστάθεια στην άρθρωση.
Τα παραπάνω είναι που θα μας οδηγήσουν στον Ορθοπαιδικό για κλινική εξέταση και έγκυρη διάγνωση. Ο ιατρός με μια ψηλάφηση και μαγνητική τομογραφία θα έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης και της κατάλληλης αντιμετώπισης.
Μέθοδοι θεραπείας του διαστρέμματος αστραγάλου

Η κατάλληλη μέθοδος θεραπείας του διαστρέμματος αστραγάλου είναι ανάλογη με το βαθμό της κάκωσης:

  • Στα διαστρέμματα 1ου βαθμού συνήθως είναι αρκετή η χρήση επιδέσμου στη περιοχή, η παγοθεραπεία, η ξεκούραση και ο περιορισμός των κινήσεων και της αθλητικής άσκησης.
  • Στα διαστρέμματα 2ου βαθμού απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή από τον ασθενή και ακινησία για τις πρώτες ημέρες.
  • Στα διαστρέμματα 3ου βαθμού χρειάζεται αυστηρότερη ανάπαυση του ασθενούς. Σε βαριές περιπτώσεις, εάν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει, πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ποδοκνημικής για έλεγχο και οριστική αντιμετώπιση.

Επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες

Η επιστροφή του τραυματία στις αθλητικές του δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ομαλή και καθ’ υπόδειξη του Ορθοπαιδικού που τον παρακολουθεί.

Μετά από διάστρεμμα αστραγάλου (ποδοκνημικής) θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι η ποδοκνημική άρθρωση είναι χωρίς οίδημα, με πλήρη κίνηση, σταθερή και ανώδυνη. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί τυχόν έλλείμματα μυϊκής δύναμης και ισορροπίας του αθλητή-τραυματία.

Το βέβαιο είναι ότι ο τραυματισμένος αθλητής θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά από έναν ειδικό Ορθοπαιδικό Τραυματολόγο και έπειτα η επανένταξη του θα πρέπει να είναι ομαλή και ελεγχόμενη.