Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος Αθλητίατρος ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΧΑΡΗΣ MD.

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧΑΡΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ