ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧΑΡΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ